Warning: fopen(templates/news2.html): failed to open stream: No such file or directory in /srv/www/bowlinvesthu/www/scms2.directinfo.hu/root/system/class.template_manager.php on line 310 bowlinvest

 

Bowling Instal Kft. adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatója

 

A Bowling Instal  Kft.,   mint   adatkezelő   jelen   tájékoztató   keretén   belül   részletesen   tájékoztatja   a szolgáltatásai,  termékei  utáni  érdeklődőket,  ügyfeleit,  partnereit,  és  a weboldal  látogatókat  az  adataik  kezelésével kapcsolatos tényekről, panaszkezelési módjáról és lehetőségeiről.  Az üzleti folyamatok során kényszerűen adatokat kezelünk, amelyeket a kapcsolattartásra, számlázásra, értesítések küldésére használunk fel.  

Az adatvédelem fontos számunkra, ezért jelen adatkezelési tájékoztató is biztosítja Önnek, hogy cégünk elkötelezett a személyes adatok, az érzékeny adatok védelme iránt.

 

Az adatkezelő adatai:

Neve: Bowling Instal Kft. (továbbiakban: Szolgáltató)

Címe: 2040 Budaörs, Szabadság út 40. B ép. 9.

Adószáma:23451799-2-13

Cégjegyzékszáma:13-09-148849

Elérhetősége: e-mail cím: info@bowlinvest.hu, elsődleges telefonszáma: +36 1 217 2900

 

A kezelt adatok megnevezése:

A Szolgáltató által végzett tevékenysége során az alábbi adatokat kezeli:

 

1.    Termék  vásárlója:  számlázáshoz  és  kézbesítéshez  szükséges  adatok  (magánszemély  esetén:  név,  cím,cég

esetében:  adószám,  székhely  és  postázási  cím),  kapcsolattartáshoz  szükséges  adatok  (kapcsolattartó  neve, telefonszáma, e-mail címe); illetve a termékek köre.

A megadott adatok érvényességét, helyességét a Szolgáltató jogosult ellenőrizni nyilvános adatbázisokban, például:

-       e-cégjegyzék,

-       uniós adószám ellenőrzése

Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a fentiekben megadott személyes adatait az adatkezelés céljának megfelelően kezelje.

 

Szolgáltató titoktartása

Szolgáltató a Felhasználó adatait harmadik félnek a jelen szabályzatban foglaltakon túl csak a Felhasználó kérése vagy hozzájárulása esetén  adja át,  illetve akkor,  ha  a  Felhasználó  adatainak  szolgáltatása a  Szolgáltató  jogszabályi kötelezettsége.

 

Az egyes adatkezelési célok és határideje:

 

1.     Az adatkezelés célja, hogy a megrendelő részére a termékeket a megrendelés szerint kézbesíteni, ellenértékét számlázni lehessen, valamint a kézbesítésről tájékoztatni tudjuk.

A megadott adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük, kérésre azonnal töröljük a rendszerünkből.

2.     A Felhasználó részére a szolgáltatást a megrendelés szerint lehessen kézbesíteni vagy üzembe helyezni, valamint a   számlát,  teljesítési  jegyzőkönyvet,  és  egyéb  szükséges  dokumentumokat  a  Felhasználó rendelkezésére lehessen bocsátani. A Szolgáltató célja, hogy szerződéskötés esetén a törvényi előírások szerint folyamatos és megfelelő minőség melletti kiszolgálást szem előtt tartva a legjobb szolgáltatást nyújthassa az eszközök működtetése során, illetve a Felhasználó ügyintézése zavartalanul és folytonosan a Felhasználó elvárásai szerint működhessen. Panaszkezelés,   szolgáltatás lemondás és garanciális ügyintézés során a kapcsolatfelvétel fenntartását biztosítja.

A szolgáltatás működéséhez szükséges adatokat a Szolgáltató a szerződésben megállapodott időtartamban

kezeli és tárolja. Szolgáltató a szerződés megszűnése miatt törlendő adatokat a törlés időpontját megelőzően felmerült jogvita vagy kártérítési igény hiányában is jogosult a törléstől számított további 12 hónapig biztonsági mentésben megőrizni, és ha ezen időtartam alatt jogvita  vagy kártérítési igény merül fel, azokat ennek  megfelelően  felhasználni,  kivéve,  ha  a  Felhasználó  ezen  adatok  törlését  kifejezetten  és  azonnali hatállyal kéri.

A Felhasználó a rögzített adatok felhasználásáról saját körben köteles gondoskodni a hatályos jogszabályok betartásával.

A Felhasználó személyének azonosítására nem alkalmas adatokat a Szolgáltató  a n o n i m i z ál v a  felhasználja a szolgáltatás  menedzseléséhez,  üzemeltetéséhez,  további  fejlesztéséhez  vagy  megoszthatja  harmadik  féllel annak érdekében, hogy a szolgáltatás fejlesztését elősegítse és biztosítsa.

Szolgáltató jogosult az eltárolt adatok teljes körű ellenőrzésére, hogy a szolgáltatást probléma nélkül biztosíthassa. Szolgáltató ezen adatokat bizalmasan kezeli, harmadik személy részére hozzájárulás hiányában nem adhatja át.

 

Adattovábbítás:

Adatait nem továbbítjuk más személyeknek, szervezeteknek. Ahhoz csak az Bowling Instal Kft. munkatársai férhetnek hozzá és kezelhetik.


A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatása, az adatok törlése és helyesbítése

Tekintettel arra, hogy  a  Szolgáltató  a  Felhasználó  személyes  adatait  kezeli,  a  Felhasználó  tájékoztatást  kérhet  az adatkezelésről,   valamint   (írásban jelezve) elvégezheti   személyes   adatainak   helyesbítését   vagy   kérheti   törlését.   A Felhasználó tájékoztatásra  irányuló  kérelmét  a  Szolgáltatónak  juttathatja  el.  Ha a Felhasználó valamely  személyes adatának helyesbítésére vagy  törlésére a  Szolgáltatás útján nincsen mód, azt Szolgáltatótól  kérheti az info@bowlinvest.hu email címen.

A Szolgáltató a tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül elektronikus levélben adja meg

Amennyiben a  tájékoztatás  megadását  törvény  korlátozza,  a   Szolgáltató  a  kért  felvilágosítást  megtagadhatja, melynek során a Felhasználóval köteles közölni a felvilágosítás megtagadásának indokát.

A felhasználó saját személyes adatainak és teljes regisztrációjának törlési igényét az info@bowlinvest.hu e-mail címre küldött kérelem alapján teljesíti. A teljesítést tőle telhető leghamarabb teljesíti amint megbizonyosodott róla, hogy a kérelmező valóban a regisztráció  tulajdonosa  és  nem  más  személy  regisztrációjának a  törlését  kérelmezi.  Végleges  törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatók helyre.

Ha  a  valóságnak  meg  nem  felelő  személyes  adat  került  nyilvántartásba  vételre,  a  Szolgáltató  helyesbíti  azt, amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll. A Szolgáltató a személyes adatot törli, ha az adatok kezelése jogellenes, vagy hiányos, téves és jogszerűen nem orvosolható.

 

A szolgáltatásról más (harmadik fél) szolgáltatására mutató linkek

A Szolgáltató Adatkezelési Szabályzata  kizárólag a szolgáltatással összefüggő adatok és információk gyűjtésére terjed ki.

 

A felhasználó személy adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

Amennyiben úgy véli, hogy a személyes adatainak kezelése kapcsán sérelem érte, akkor kérje a személyes adatainak helyesbítését,  törlését  a  Szolgáltatótól.  Ha  a  Szolgáltató  tájékoztatásával,  ügyintézésével  nem  elégedett,  akkor  a Bowling Instal Kft.,  mint  adatkezelő  ellen  a  Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság  Hatósághoz fordulhat panaszával (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c vagy elektronikusan: ugyfelszolgalat @naih . hu, illetve bírósági úton kérhet jogorvoslatot.

 

A felhasználó külön nyilatkozata

A Felhasználó kijelenti, hogy az adatszolgáltatása önkéntesen történt,  őt a jelen  szabályzat  keretei  között  a Szolgáltató   egyértelműen   és   részletesen   tájékoztatta   az   adatai   kezelésével   kapcsolatos   minden   tényről,   így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés  időtartamáról,  illetve  arról,  hogy  kik  ismerhetik  meg  az   adatokat,  mely  tájékoztatás  kiterjedt  az adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

 

 

A szolgáltatás zavartalan üzemeltetéséhez az alábbi adatokat tároljuk Önről és/vagy Cégéről:

1.      Ügyfél név

2.      Szerződő/tulajdonos név, e-mail cím, telefonszám

3.      Kapcsolattartó név, e-mail cím, telefonszám

4.      Számlázáshoz szükséges adatok: Cégnév, számlázási és postázási cím, adószám

 

Ezek a szolgáltatás nyújtásához nélkülözhetetlen adatok, ha nem ért vele egyet, akkor kérem keressen meg személyesen vagy e-mailben a további teendőkről, lehetőségekről.

Kiemelnénk, hogy a rögzített adatok saját szerverünkön érhetőek el, így adatbiztonságáról kiemelten gondoskodunk.

A szerver Magyarországon működik, nem küldünk külföldre adatokat. A szerver adataihoz csak az Bowling Instal Kft. alkalmazottai férhetnek hozzá, akik az adatokat titkosan kezelik, harmadik félnek nem adják tovább. Ezen adatokat kizárólag a szolgáltatás biztosításához használjuk fel.

 

Kelt: Budaörs,2018.05.23.

 

Bowling Instal Kft. adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatója

 

A Bowling Instal  Kft.,   mint   adatkezelő   jelen   tájékoztató   keretén   belül   részletesen   tájékoztatja   a szolgáltatásai,  termékei  utáni  érdeklődőket,  ügyfeleit,  partnereit,  és  a weboldal  látogatókat  az  adataik  kezelésével kapcsolatos tényekről, panaszkezelési módjáról és lehetőségeiről.  Az üzleti folyamatok során kényszerűen adatokat kezelünk, amelyeket a kapcsolattartásra, számlázásra, értesítések küldésére használunk fel.  

Az adatvédelem fontos számunkra, ezért jelen adatkezelési tájékoztató is biztosítja Önnek, hogy cégünk elkötelezett a személyes adatok, az érzékeny adatok védelme iránt.

 

Az adatkezelő adatai:

Neve: Bowling Instal Kft. (továbbiakban: Szolgáltató)

Címe: 2040 Budaörs, Szabadság út 40. B ép. 9.

Adószáma:23451799-2-13

Cégjegyzékszáma:13-09-148849

Elérhetősége: e-mail cím: info@bowlinvest.hu, elsődleges telefonszáma: +36 1 217 2900

 

A kezelt adatok megnevezése:

A Szolgáltató által végzett tevékenysége során az alábbi adatokat kezeli:

 

1.    Termék  vásárlója:  számlázáshoz  és  kézbesítéshez  szükséges  adatok  (magánszemély  esetén:  név,  cím,cég

esetében:  adószám,  székhely  és  postázási  cím),  kapcsolattartáshoz  szükséges  adatok  (kapcsolattartó  neve, telefonszáma, e-mail címe); illetve a termékek köre.

A megadott adatok érvényességét, helyességét a Szolgáltató jogosult ellenőrizni nyilvános adatbázisokban, például:

-       e-cégjegyzék,

-       uniós adószám ellenőrzése

Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a fentiekben megadott személyes adatait az adatkezelés céljának megfelelően kezelje.

 

Szolgáltató titoktartása

Szolgáltató a Felhasználó adatait harmadik félnek a jelen szabályzatban foglaltakon túl csak a Felhasználó kérése vagy hozzájárulása esetén  adja át,  illetve akkor,  ha  a  Felhasználó  adatainak  szolgáltatása a  Szolgáltató  jogszabályi kötelezettsége.

 

Az egyes adatkezelési célok és határideje:

 

1.     Az adatkezelés célja, hogy a megrendelő részére a termékeket a megrendelés szerint kézbesíteni, ellenértékét számlázni lehessen, valamint a kézbesítésről tájékoztatni tudjuk.

A megadott adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük, kérésre azonnal töröljük a rendszerünkből.

2.     A Felhasználó részére a szolgáltatást a megrendelés szerint lehessen kézbesíteni vagy üzembe helyezni, valamint a   számlát,  teljesítési  jegyzőkönyvet,  és  egyéb  szükséges  dokumentumokat  a  Felhasználó rendelkezésére lehessen bocsátani. A Szolgáltató célja, hogy szerződéskötés esetén a törvényi előírások szerint folyamatos és megfelelő minőség melletti kiszolgálást szem előtt tartva a legjobb szolgáltatást nyújthassa az eszközök működtetése során, illetve a Felhasználó ügyintézése zavartalanul és folytonosan a Felhasználó elvárásai szerint működhessen. Panaszkezelés,   szolgáltatás lemondás és garanciális ügyintézés során a kapcsolatfelvétel fenntartását biztosítja.

A szolgáltatás működéséhez szükséges adatokat a Szolgáltató a szerződésben megállapodott időtartamban

kezeli és tárolja. Szolgáltató a szerződés megszűnése miatt törlendő adatokat a törlés időpontját megelőzően felmerült jogvita vagy kártérítési igény hiányában is jogosult a törléstől számított további 12 hónapig biztonsági mentésben megőrizni, és ha ezen időtartam alatt jogvita  vagy kártérítési igény merül fel, azokat ennek  megfelelően  felhasználni,  kivéve,  ha  a  Felhasználó  ezen  adatok  törlését  kifejezetten  és  azonnali hatállyal kéri.

A Felhasználó a rögzített adatok felhasználásáról saját körben köteles gondoskodni a hatályos jogszabályok betartásával.

A Felhasználó személyének azonosítására nem alkalmas adatokat a Szolgáltató  a n o n i m i z ál v a  felhasználja a szolgáltatás  menedzseléséhez,  üzemeltetéséhez,  további  fejlesztéséhez  vagy  megoszthatja  harmadik  féllel annak érdekében, hogy a szolgáltatás fejlesztését elősegítse és biztosítsa.

Szolgáltató jogosult az eltárolt adatok teljes körű ellenőrzésére, hogy a szolgáltatást probléma nélkül biztosíthassa. Szolgáltató ezen adatokat bizalmasan kezeli, harmadik személy részére hozzájárulás hiányában nem adhatja át.

 

Adattovábbítás:

Adatait nem továbbítjuk más személyeknek, szervezeteknek. Ahhoz csak az Bowling Instal Kft. munkatársai férhetnek hozzá és kezelhetik.


A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatása, az adatok törlése és helyesbítése

Tekintettel arra, hogy  a  Szolgáltató  a  Felhasználó  személyes  adatait  kezeli,  a  Felhasználó  tájékoztatást  kérhet  az adatkezelésről,   valamint   (írásban jelezve) elvégezheti   személyes   adatainak   helyesbítését   vagy   kérheti   törlését.   A Felhasználó tájékoztatásra  irányuló  kérelmét  a  Szolgáltatónak  juttathatja  el.  Ha a Felhasználó valamely  személyes adatának helyesbítésére vagy  törlésére a  Szolgáltatás útján nincsen mód, azt Szolgáltatótól  kérheti az info@bowlinvest.hu email címen.

A Szolgáltató a tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül elektronikus levélben adja meg

Amennyiben a  tájékoztatás  megadását  törvény  korlátozza,  a   Szolgáltató  a  kért  felvilágosítást  megtagadhatja, melynek során a Felhasználóval köteles közölni a felvilágosítás megtagadásának indokát.

A felhasználó saját személyes adatainak és teljes regisztrációjának törlési igényét az info@bowlinvest.hu e-mail címre küldött kérelem alapján teljesíti. A teljesítést tőle telhető leghamarabb teljesíti amint megbizonyosodott róla, hogy a kérelmező valóban a regisztráció  tulajdonosa  és  nem  más  személy  regisztrációjának a  törlését  kérelmezi.  Végleges  törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatók helyre.

Ha  a  valóságnak  meg  nem  felelő  személyes  adat  került  nyilvántartásba  vételre,  a  Szolgáltató  helyesbíti  azt, amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll. A Szolgáltató a személyes adatot törli, ha az adatok kezelése jogellenes, vagy hiányos, téves és jogszerűen nem orvosolható.

 

A szolgáltatásról más (harmadik fél) szolgáltatására mutató linkek

A Szolgáltató Adatkezelési Szabályzata  kizárólag a szolgáltatással összefüggő adatok és információk gyűjtésére terjed ki.

 

A felhasználó személy adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

Amennyiben úgy véli, hogy a személyes adatainak kezelése kapcsán sérelem érte, akkor kérje a személyes adatainak helyesbítését,  törlését  a  Szolgáltatótól.  Ha  a  Szolgáltató  tájékoztatásával,  ügyintézésével  nem  elégedett,  akkor  a Bowling Instal Kft.,  mint  adatkezelő  ellen  a  Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság  Hatósághoz fordulhat panaszával (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c vagy elektronikusan: ugyfelszolgalat @naih . hu, illetve bírósági úton kérhet jogorvoslatot.

 

A felhasználó külön nyilatkozata

A Felhasználó kijelenti, hogy az adatszolgáltatása önkéntesen történt,  őt a jelen  szabályzat  keretei  között  a Szolgáltató   egyértelműen   és   részletesen   tájékoztatta   az   adatai   kezelésével   kapcsolatos   minden   tényről,   így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés  időtartamáról,  illetve  arról,  hogy  kik  ismerhetik  meg  az   adatokat,  mely  tájékoztatás  kiterjedt  az adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

 

 

A szolgáltatás zavartalan üzemeltetéséhez az alábbi adatokat tároljuk Önről és/vagy Cégéről:

1.      Ügyfél név

2.      Szerződő/tulajdonos név, e-mail cím, telefonszám

3.      Kapcsolattartó név, e-mail cím, telefonszám

4.      Számlázáshoz szükséges adatok: Cégnév, számlázási és postázási cím, adószám

 

Ezek a szolgáltatás nyújtásához nélkülözhetetlen adatok, ha nem ért vele egyet, akkor kérem keressen meg személyesen vagy e-mailben a további teendőkről, lehetőségekről.

Kiemelnénk, hogy a rögzített adatok saját szerverünkön érhetőek el, így adatbiztonságáról kiemelten gondoskodunk.

A szerver Magyarországon működik, nem küldünk külföldre adatokat. A szerver adataihoz csak az Bowling Instal Kft. alkalmazottai férhetnek hozzá, akik az adatokat titkosan kezelik, harmadik félnek nem adják tovább. Ezen adatokat kizárólag a szolgáltatás biztosításához használjuk fel.

 

Kelt: Budaörs,2018.05.23.